Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok dostępne w pliku pdf.