Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia zintegrowane
•  Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9785334
od 26 czerwca 2003 r.
Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków » Obiekty objęte ochroną konserwatorską obrazek Wersja do druku

OCHRONA ZABYTKÓW - MINI PORADNIK (dla właścicieli i użytkowników)

 

 

 

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz 1568 z późn. zm.) precyzuje m. in. na jakie grupy dzielą się zabytki oraz jaki jest zakres ochrony konserwatorskiej.

 

RODZAJE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

 • wpis do rejestru zabytków woj. opolskiego – obiekty podlegające ścisłej ochronie konserwatorskiej, w których bez pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wolno prowadzić żadnych prac,
 • układy urbanistyczne starówek miejskich, wpisane do rejestru zabytków – wszystkie prace w takich strefach wymagają pozwolenia powiatowego konserwatora zabytków,
 • gminna ewidencja zabytków – ustalona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, w decyzjach o warunkach zabudowy – wykazy budynków posiadających wartości zabytkowe, wybudowanych przed 1945r., dla których obowiązuje uzyskanie warunków konserwatorskich i uzgodnienie prac z powiatowym konserwatorem zabytków.

CO PODLEGA OCHRONIE W BUDYNKACH?

 • ukształtowanie i wystrój elewacji w tym wielkośc i kształt otworów okiennych i drzwiowych, ceramiczne pokrycie dachowe,
 • forma stolarki okiennej tzn.: dotychczasowe podziały tafli szyb, oryginalne detale zdobnicze, kolorystyka,
 • stolarka drzwiowa,
 • balkony i loggie wraz z ozdobnymi balustradami.  

KTÓRE PRACE NALEŻY UZGADNIAĆ Z KONSERWATOREM?

Przykładowe prace remontowe i adaptacyjne:

 • wymiana pokrycia dachowego,
 • montaż okien dachowych,
 • malowanie i remont elewacji, docieplenia
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana witryn sklepowych,
 • montaż reklam oraz wszelkich innych urządzeń wpływających na wygląd budynków.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ!

Przy wykorzystaniu współczesnej technologii szyb zespolonych, wymagane jest ustalenie jednolitego wzoru, typu i kolorystyki okien dla całego budynku, ze szczegółowym określeniem wymiarów poszczególnych elementów składowych stolarki.

W przypadku zachowanej stolarki, wykończonej oryginalnymi zdobieniami należy odtworzyć w nowych oknach detal i charakter tej dekoracji, sposób otwierania i głębokość osadzenia w murze, grubość ram i szprosów.


Informację wytworzył: Jadwiga Smolińska, Data wytworzenia: 2010-06-21 08:34:27, Wprowadził do systemu: Jadwiga Smolińska, Data wprowadzenia: 2010-06-21 08:34:31, Zatwierdził do publikacji: Jadwiga Smolińska, Data publikacji 2010-06-21 08:38:35, Ostatnia zmiana: 2019-10-28 15:26:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3513