Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2007r.