Anna Turczyńska - Główny Specjalista ds Personalnych 

               telefon 077 4185218 wewn. 121