Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2006r.