Kwartalna informacja z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I kwartał 2006 r. sporządzona przez Zarząd Poiwatu w Kluczborku, w dniu 28.04.2006 r. według stanu na dzień 31.03.2006 roku.