Numer sprawy:
GG-PODGiK.6641.1.2024

Data założenia:
2024-04-19

Temat:
Gmina Lasowice Wielkie dostosowanie baz danych EGiB do przepisów rozporządzenia w sprawie EGiB

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: