Starostwo Powiatowe w Kluczborku, działając na podstawie § 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 Regulaminu określającego zasady gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego – zał. do Uchwały nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego z późn. zm. – w załączeniu zamieszcza:

 

„Wykaz zbędnych składników mienia ruchomego zakwalifikowanych do kategorii majątku zbędnego z dn. 11-03-2024