Numer sprawy:
GG-PODGiK.6641.1.2024

Data założenia:
2024-02-01

Temat:
ZMIANA IDENTYFIKATORÓW DZIAŁEK

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: