Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Kluczborku za 2022 rok