Sprawozdanie finansowe Powiatu Kluczborskiego za 2022 rok