Nr sprawy: ZD.2613.2.2023.MW

Kluczbork, 21.02.2023 r.

 

INFORMACJA Z II PRZETARGU PUBLICZNEGO
NA ZBYCIE ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO
STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU

Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork informuje, iż do wyznaczonego terminu składania ofert - nie wpłynęła żadna oferta, jn.:

Lp.

Nazwa przedmiotu

I  przetargu

 

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza/
wartość jednostkowa

 w zł brutto

Nr Oferty
i Nazwa Oferenta oferującego najwyższą cenę

Najwyższa zaoferowana cena w zł brutto

Kwota wadium w zł jaką Oferent uiścił na poczet ceny

1.

FREZARKA

ZACIĄGOWA DO PNI

SP/V/000007

12 000,00 zł

BRAK OFERT

2.

ROZDRABNIACZ DO

GAŁĘZI "EKOMA"

 

SP/V/000001

20 000,00 zł

BRAK OFERT

 

 

W załączeniu: "Informacja z II przetargu publicznego nr ZD.2613.2.2023.MW" - skan dokumentu