Uchwała Nr XLV/288/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2023 roku.

 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 27 września 2022 r. poz. 2532.