Uchwała Nr XLV/286/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 27 września 2022 r. poz. 2530.