Uchwała Nr XLV/285/2022 z dnia 22 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/260/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 27 września 2022 r. poz. 2529.