Kluczbork, 16.09.2022 r.

Nr sprawy: ZD.2613.1.2022.MW

 

 

 

INFORMACJA Z I PRZETARGU PUBLICZNEGO

NA ZBYCIE ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO

STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU

 

 

Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork informuje, iż do wyznaczonego terminu składania ofert - nie wpłynęła żadna oferta, jn.:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

I  przetargu

 

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza/
wartość jednostkowa

 w zł brutto

Nr Oferty
i Nazwa Oferenta oferującego najwyższą cenę

Najwyższa zaoferowana cena w zł brutto

Kwota wadium w zł jaką Oferent uiścił na poczet ceny

1.

FREZARKA

ZACIĄGOWA DO PNI

SP/V/000007

15 000,00 zł

BRAK OFERT

2.

ROZDRABNIACZ DO

GAŁĘZI "EKOMA"

 

SP/V/000001

25 000,00 zł

BRAK OFERT