P4 Sp. z o.o. zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne KLU2505_A, 46-250 Gierałcice, dz. nr 22/2 ark. mapy 4, gm. Wołczyn, pow. kluczborski. ROŚ.6221.20.2022