Uchwała Nr XLI/264/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Kluczborku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. poz. 1224.