Uchwała Nr XL/261/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkch prowadzonych przez Powiat Kluczborski.

Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 24 marca 2022 r. poz. 855.