Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/

nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego, petycja jest składana

Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii 

 i przewidywany termin załatwienia

Sposób załatwienia petycji

11.04.2022 r.

Mieszkańcy Gminy Kluczbork

Mieszkańcy Gminy Wołczyn

mieszkańcy Gminy Byczyna

- do petycji dołączono 12 stron formatu A4 z podpisami osób popierajacych petycję w sprawie remontu i modernizacji drogi powiatowej przebiegającej między miejscowościami: Smardy Górne - Unieszów - Skałągi  (do wglądu w siedzibie podmiotu rozpatrującego petycję tj. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ulica Katowicka 1)

Petycję przekazano do Wydziału Zarządzania Drogami

27.06.2022 r. udzielono odpowiedzi