Uchwała Nr XXXIX/256/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 2 marca 2022 r. poz. 610.