Uchwała Nr 136/503/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2022 roku

Uchwała Nr 139/520/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 136/503/2021 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2022 roku