Szanowni Państwo,

informuję, że Zarząd Powiatu w Kluczborku, przy pomocy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2021 roku, przyznał dotacje na 2021 rok  - lista do pobrania poniżej.

O przyznanej dotacji, jak również o konieczności złożenia dodatkowych zaktualizowanych dokumentów, organizacje/podmioty zostaną powiadomione pisemnie.

Marta Zamorowska
Kierownik Biura
------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. 77 418 52 18 fax 77 418 65 20
http://www.powiatkluczborski.pl
e-mail: promocja@powiatkluczborski.pl