SESJA OTWARCIA OFERT

dn. 14.12.2020 r. godz. 12.15

 

 

Nr postępowania FP.272.9.2020.AM

Nazwa zamówieniaDOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO w roku 2021”. (FP.272.9.2020.AM)

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, w miarę pojawiających się potrzeb, dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego i  jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w roku 2021.

2.    Termin wykonania zamówienia: - od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

Nr oferty 1. ARTIM Sp. z o.o. ul. Oleska 121, 45-231 Opole,  Cena brutto  52 569,69 zł.

 

 

 

Wicestarosta -  Lesław Czernik