Kluczbork, dnia 08.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nr FP.272.10.2020.AM

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) określonego
w art. 4 pkt. 8 prowadzonego przez Powiat Kluczborski pn.: „DOSTAWA TUSZY I TONERÓW DLA STAROSTWA POWIATOWEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO w roku 2021”.

skan pisma (zawiadomienia)  w załączeniu.

 

 

Mirosław Birecki

- Starosta