w załączniku krs form.z21 znajduje się wniosek o zmianę- organizacja pożytu publicznego