FP.272.7.2020.AM

Kluczbork, dnia 16.11.2020r.

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn: „Dostawa środków czystości i środków dezynfekujących dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku i jednostek organizacyjnych Powiatu na rok 2021” (opublikowanego w BZP w dniu 03.11.2020r. pod numerem 605383-N-2020).

 

W załączeniu skan pisma.