w załączniku krs form w 20 znajduje się załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu