FP.272.8.2020.KM                                                                                           Kluczbork, dnia 10.11.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nr FP.272.8.2020.KM ZADANIE NR 1-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.272.8.2020.KM o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) określonego w art. 4 pkt 8 prowadzonego przez Powiat Kluczborski pn.: „Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów.”

ZADANIE NR 1 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, krzewów, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew w skrajni drogi do wysokości 4,50 m i wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów. Koszt składowania odpadów po stronie Wykonawcy. Lokalizacja: DP 1308O „Paruszowice - DK 11”

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.8.2020.KM - ZADANIE NR 1 do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 4 oferty. Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE ORAZ BRUKARSKIE Marcin Dobrzański

Nowa Wieś 9, 46-250 Wołczyn

10.765,44 zł

2.

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba

ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

8.346,24 zł

3.

USŁUGI KOPARKOWE Piotr Marona

Bażany, ul. Leśna 13, 46-243 Bogacica

9.555,84 zł

4.

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

Smardy Górne, ul. Kościelna 3A, 46-200 Kluczbork

9.072,00 zł

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba, ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

Cena ofertowa brutto: 8.346,24 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

 

ZADANIE NR 2 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, krzewów, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew w skrajni drogi do wysokości 4,50 m i wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów. Koszt składowania odpadów po stronie Wykonawcy. Lokalizacja: DP 1309O „Byczyna – Goła”

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.8.2020.KM - ZADANIE NR 2 do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 3 oferty. Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE ORAZ BRUKARSKIE Marcin Dobrzański

Nowa Wieś 9, 46-250 Wołczyn

5.334,66 zł

2.

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba

ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

4.135,86 zł

3.

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

Smardy Górne, ul. Kościelna 3A, 46-200 Kluczbork

4.495,50 zł

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba, ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

Cena ofertowa brutto: 4.135,86 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

ZADANIE NR 3 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, krzewów, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew w skrajni drogi do wysokości 4,50 m i wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów. Koszt składowania odpadów po stronie Wykonawcy. Lokalizacja: DP 1310O „Ligota Górna – Wojsławice”

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.8.2020.KM - ZADANIE NR 3 do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 3 oferty. Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE ORAZ BRUKARSKIE Marcin Dobrzański

Nowa Wieś 9, 46-250 Wołczyn

2.883,60 zł

2.

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba

ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

2.235,60 zł

3.

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

Smardy Górne, ul. Kościelna 3A, 46-200 Kluczbork

2.430,00 zł

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba, ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

Cena ofertowa brutto: 2.235,60 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

 

ZADANIE NR 4 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, krzewów, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew w skrajni drogi do wysokości 4,50 m i wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów. Koszt składowania odpadów po stronie Wykonawcy.                                                      

Lokalizacja: DP 1311O „DK 11- Kujakowice - Byczyna -  granica województwa łódzkiego (Gola)”

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.8.2020.KM - ZADANIE NR 4 do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 4 oferty. Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE ORAZ BRUKARSKIE Marcin Dobrzański

Nowa Wieś 9, 46-250 Wołczyn

24.116,51 zł

2.

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba

ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

18.697,07 zł

3.

USŁUGI KOPARKOWE Piotr Marona

Bażany, ul. Leśna 13, 46-243 Bogacica

23.032,62 zł

4.

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

Smardy Górne, ul. Kościelna 3A, 46-200 Kluczbork

20.322,90 zł

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba, ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

Cena ofertowa brutto: 18.697,07 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

ZADANIE NR 5 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, krzewów, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew w skrajni drogi do wysokości 4,50 m i wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów. Koszt składowania odpadów po stronie Wykonawcy. Lokalizacja: DP 1321O „Kluczbork – Jakubowice”

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.8.2020.KM - ZADANIE NR 5 do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 5 ofert. Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE ORAZ BRUKARSKIE Marcin Dobrzański

Nowa Wieś 9, 46-250 Wołczyn

3.152,74 zł

2.

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba

ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

2.444,26 zł

3.

Łukasz Słowik FUH „PLATAN”

46-255 Wierzbica Górna 6A/1

4.374,50 zł

4.

USŁUGI KOPARKOWE Piotr Marona

Bażany, ul. Leśna 13, 46-243 Bogacica

2.656,80 zł

5.

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

Smardy Górne, ul. Kościelna 3A, 46-200 Kluczbork

2.656,80 zł

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba, ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

Cena ofertowa brutto: 2.444,26 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

ZADANIE NR 6 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, krzewów, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew w skrajni drogi do wysokości 4,50 m i wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów. Koszt składowania odpadów po stronie Wykonawcy. Lokalizacja: DP 1323O „Skałągi – Maciejów”

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.8.2020.KM - ZADANIE NR 6 do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 4 oferty. Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE ORAZ BRUKARSKIE Marcin Dobrzański

Nowa Wieś 9, 46-250 Wołczyn

11.476,73 zł

2.

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba

ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

8.897,69 zł

3.

Łukasz Słowik FUH „PLATAN”

46-255 Wierzbica Górna 6A/1

17.640,72 zł

4.

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

Smardy Górne, ul. Kościelna 3A, 46-200 Kluczbork

9.671,40 zł

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba, ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

Cena ofertowa brutto: 8.897,69 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

ZADANIE NR 7 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, krzewów, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew w skrajni drogi do wysokości 4,50 m i wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów. Koszt składowania odpadów po stronie Wykonawcy. Lokalizacja: DP 1330O „Chudoba - Zagwiździe" odcinek DK45 – Tuły”

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.8.2020.KM - ZADANIE NR 7 do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 4 oferty. Oferty złożyły n/w firmy:

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE ORAZ BRUKARSKIE Marcin Dobrzański

Nowa Wieś 9, 46-250 Wołczyn

14.398,78 zł

2.

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba

ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

11.163,10 zł

3.

USŁUGI KOPARKOWE Piotr Marona

Bażany, ul. Leśna 13, 46-243 Bogacica

12.780,94 zł

4.

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

Smardy Górne, ul. Kościelna 3A, 46-200 Kluczbork

12.133,80 zł

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba, ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

Cena ofertowa brutto: 11.163,10 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

ZADANIE NR 8 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, krzewów, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew w skrajni drogi do wysokości 4,50 m i wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów. Koszt składowania odpadów po stronie Wykonawcy.
Lokalizacja: DP 1337O „(Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego – Wołczyn”

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.8.2020.KM - ZADANIE NR 8 do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 5 ofert. Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE ORAZ BRUKARSKIE Marcin Dobrzański

Nowa Wieś 9, 46-250 Wołczyn

10.054,15 zł

2.

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba

ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

7.794,79 zł

3.

Łukasz Słowik FUH „PLATAN”

46-255 Wierzbica Górna 6A/1

15.865,60 zł

4.

USŁUGI KOPARKOWE Piotr Marona

Bażany, ul. Leśna 13, 46-243 Bogacica

8.924,47 zł

5.

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

Smardy Górne, ul. Kościelna 3A, 46-200 Kluczbork

8.472,60 zł

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba, ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

Cena ofertowa brutto: 7.794,79 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

ZADANIE NR 9 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, krzewów, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew w skrajni drogi do wysokości 4,50 m i wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów. Koszt składowania odpadów po stronie Wykonawcy. Lokalizacja: DP 1339O „Markotów Mały – Gierałcice”.                                              

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.8.2020.KM - ZADANIE NR 9 do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 3 oferty. Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE ORAZ BRUKARSKIE Marcin Dobrzański

Nowa Wieś 9, 46-250 Wołczyn

6.122,84 zł

2.

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba

ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

4.746,92 zł

3.

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

Smardy Górne, ul. Kościelna 3A, 46-200 Kluczbork

5.159,70 zł

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba, ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

Cena ofertowa brutto: 4.746,92 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

ZADANIE NR 10 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, krzewów, podszycia, odrostów z pni drzew oraz podkrzesanie gałęzi drzew w skrajni drogi do wysokości 4,50 m i wraz z rozdrobnieniem i wywozem odpadów. Koszt składowania odpadów po stronie Wykonawcy. Lokalizacja: DP 1345O „Biskupice - Polanowice - DP 1302O”.

Zamawiający – Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr FP.272.8.2020.KM - ZADANIE NR 10 do ustalonego w Zaproszeniu do składania ofert terminu, tj. do dnia 05.11.2020 r., godz. 10:00 złożono 4 oferty. Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

1.

KOMPLEKSOWE USŁUGI OGRODNICZE ORAZ BRUKARSKIE Marcin Dobrzański

Nowa Wieś 9, 46-250 Wołczyn

4.613,76 zł

2.

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba

ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

3.576,96 zł

3.

USŁUGI KOPARKOWE Piotr Marona

Bażany, ul. Leśna 13, 46-243 Bogacica

4.095,36 zł

4.

USŁUGI LEŚNE Dawid Koźbiał

Smardy Górne, ul. Kościelna 3A, 46-200 Kluczbork

388,80 zł

Oferent wycofał ofertę - (Informację przekazano telefonicznie

w dn. 06.11.2020 r.)

Wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

USŁUGI LEŚNE Monika Zaremba, ul. Wołczyńska 6, 46-250 Szymonków

Cena ofertowa brutto: 3.576,96 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi Zapytania ofertowego o cenę wraz z załącznikami. Cena ofertowa nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.