Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2019 - Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska