Pomiar hałasu przy drogach krajowych w 2020 r. w wojewodztwie opolskim na terenie powiatu kluczborskiego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.