Kluczbork, dnia 09.09.2020 r.

 

OR-R.0012.4.7.2020.JS

 

                                                                                  Pan/i/

                                                                  ……………….

                                                                  ……………….

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2020 r. /środa/ o godz. 10:00 
odbędzie się posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku.

Posiedzenie odbędzie w Starostwie Powiatowym w Kluczborku sala narad 213.Porządek posiedzenie:

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Kontrola dotycząca wydatków ZDP w Kluczborku w roku 2019 r. i 2020.

3.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Zaproszeni:

1.Wiesław Szczerba-Dyrektor ZDP w Kluczborku

2.Magdalena Żmuda-Lewald-Skarbnik Powiatu

3.Anna Szczygieł-Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej

Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  PrzewodniczącyKomisji Rewizyjnej

 

                                                                                                                Damian Buła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę

do udzielenia przez zakład pracy zwolnienia

Radnego w celu wzięcia udziału w pracach Rady

na podst.art.22,ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie  powiatowym /.Dz.U.  z 2020 r., poz. 920 t.j../