Uchwała Nr 66/253/2020 Zarzadu Powiatu z dnia 15.05.2020 r. w sprawie udzielenia stałego upoważnienia dla członków Zarządu Powiatu
  do zawierania umów związanych z zakresem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

plik zamieszczony w formacie pdf