Sprawozdania Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości za rok 2018.