KT.5440.18.2019.JC Kluczbork, dnia 10.04.2019 r.

ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW W ODNIESIENIU DO OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO 2018 ROK

(na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego)


Nazwa i adres ośrodka szkolenia kierowców / numer zaświadczenia

Kategoria prawa jazdy

Liczba egzaminów teoretycznych (ogółem)

Egzamin teoretyczny (wynik pozytywny)

liczba / %

Liczba egzaminów praktycznych (ogółem)

Egzamin praktyczny (wynik pozytywny) liczba / %

1

Ośrodek Szkolenia Kierowców – Anna Słaboń „OLIWAMA”, 00251604; kat. B;

46-250 Wołczyn, Szum nr 41*

B

26

18 / 69.23 %

34

19 / 55.88 %

2

Ośrodek Szkolenia Kierowców Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

00021604; kat.: B,C,C+E,D;

46-200 Kluczbork, ul. Sybiraków 3


B

135

90 / 66.67 %

369

101 / 27.37 %

C

60

31 / 51.67 %

80

33 / 41.25 %

C+E

0

0

81

37 / 45.68 %

D

9

4 / 44.44 %

6

5 / 83.33 %

3

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ATUT”

Marian Kowalczyk i Adam Kowalczyk

Spółka Jawna, 00041604;

kat.: AM,A1,A2,A,B,B+E,C,C+E;

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 16/18


AM

46

26 / 56.52 %

32

27 / 84.38 %

A1

14

5 / 35.71 %

10

7 / 70 %

A2

8

7 / 87.5 %

27

10 / 37.04 %

A

25

21 / 84 %

35

20 / 57.14 %

B

391

207 / 52.94 %

804

193 / 24 %

B+E

0

0 %

37

21 / 56.76 %

C

28

22 / 78.57 %

38

20 / 52.63 %

C+E

0

0 %

45

21 / 46.67 %

1


2

3

4

5

6

7

4

Zbigniew Tymkiewicz - Ośrodek Szkolenia Kierowców 00061604; kat.: A,B,B+E,T;

46-250 Wołczyn, ul. Namysłowska nr 23

AM

0

0 %

0

0 %

A1

0

0 %

0

0 %

A2

0

0 %

1

0 / 0 %

A

5

3 / 60 %

9

2 / 22.22 %

B

142

78 / 54.93 %

290

72 / 24.83 %

B+E

0

0 / 0%

4

3 / 75 %

T

4

3 / 75 %

7

4 / 57.14 %

5

Ośrodek Szkolenia Kierowców – F.U. „OLO” Marek Olejnik, 00201604; kat. B

46-200 Kluczbork, ul. Puławskiego nr 17

B

155

87 / 56.13 %

339

69 / 20.35 %

6

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ADEPT” Grażyna Kożuchowska, 00241604; kat. B;

46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 22

B

61

38 / 62.3 %

89

30 / 17.44 %

7

Łukasz Słaboń – Ośrodek Szkolenia Kierowców, 00171604; kat. B;

46-250 Wołczyn, ul. Opolska nr 24**

B

39

22 / 56.41 %

89

27 / 30.34 %


Objaśnienie:

Wykaz nie jest rankingiem lecz stanowi publikacje danych statystycznych otrzymanych z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Miejsce kolejnych ośrodków w tabeli zależy od nadanych im numerów przy wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Kluczborskiego.

Wykaz zawiera ośrodki prowadzące szkolenia na dzień publikacji.

Dla OSK nr 00251604 analiza statystyczna zdawalności opracowana dla okresu szkolenia od dnia 19.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. *

Dla OSK nr 00171604 analiza statystyczna zdawalności opracowana dla okresu szkolenia od dnia 01.01.2018 r. do dnia 06.07.2018 r. **