Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego  w projekcie uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2018 rok.