Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu zarzadu powiatu w Kluczborku z wykonania budzetu powiatu za 2016 rok