Opinia RIO o prawidłowosci planowanej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego dostepna w pliku pdf.