Wiesław Szczerba - Naczelnik Wydziału

Andrzej Dunaj - Zastępca Naczelnika Wydziału

Radosław Dziopa - Główny Specjalista

Anna Kłysińska - Inspektor

Marta Walencka - Inspektor

Krzysztof Oziębłowski - Inspektor

Mariusz Wilman - Inspektor

Grzegorz Białaszczyk - Starszy robotnik

Andrzej Janowski - Starszy robotnik

Jarosław Zmysłowski - Starszy robotnik