Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Nasz Powiat
    Powiat Kluczborski (1)
    Podstawy prawne działania (1)
    Placówki powiatu kluczborskiego (0)
        Pomoc Społeczna (1)
        Jednostki Oświatowe (1)
        Inspekcje i straże (1)
        Spółki Powiatu Kluczborskiego (1)
            Nadzór nad Spółkami (0)
                Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku (2)
                Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku (1)
        Inne Jednostki Powiatu Kluczborskiego (1)
        Oświadczenia majątkowe (7)
        Nabór pracowników (1)
        Ogłoszenia (0)
    Przetargi - zamówienia publiczne (1)
    Plan zamówień publicznych (33)
    Sprzedaż nieruchomości (1)
    Ogłoszenia i Informacje (29)
    Nieodpłatna Pomoc Prawna , Pradnictwo Obywatelskie i Edukacja Prawna (2)
    Petycje (1)
        Rejestr petycji (0)
            Rok 2015 (1)
            Sprawozdanie (1)
            Rok 2016 (0)
            Sprawozdanie (1)
            Rok 2017 (0)
            Sprawozdanie (1)
            Rok 2018 (1)
            Sprawozdanie (1)
            Rok 2019 (8)
            Sprawozdanie (1)
            Rok 2020 (4)
            Sprawozdanie (1)
            Rok 2021 (2)
            Sprawozdanie (1)
            Rok 2022 (5)
            Sprawozdanie (1)
            Rok 2023 (7)
            Sprawozdanie (0)
            Rok 2024 (2)
    Biuro Rzeczy Znalezionych (1)

Organy
    Zarząd Powiatu (0)
        Kompetencje (1)
        Oświadczenia majątkowe (6)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Protokoły z posiedzeń (145)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Protokoły z posiedzeń (0)
                Protokoły 2007 (44)
                Protokoły 2008 (42)
                Protokoły 2009 (44)
                Protokoły 2010 (37)
            Decyzje Zarządu Powiatu (31)
            Uchwały Zarządu Powiatu (0)
                Uchwały 2007 (148)
                Uchwały 2008 (123)
                Uchwały 2009 (120)
                Uchwały 2010 (88)
            Skład Zarządu Powiatu (1)
            Inne (10)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Protokoły z posiedzeń (0)
                Protokoły 2010 (3)
                Protokoły 2011 (37)
                Protokoły 2012 (43)
                Protokoły 2013 (37)
                Protokoły 2014 (35)
            Decyzje Zarządu (75)
            Uchwały Zarządu Powiatu (0)
                Uchwały 2010 (4)
                Uchwały 2011 (93)
                Uchwały 2012 (131)
                Uchwały 2013 (88)
                Uchwały 2014 (123)
            Skład Zarządu Powiatu (1)
            Informacje z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za dany kwartał (11)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Protokoły z posiedzeń (0)
                Protokoły 2014 (1)
                Protokoły 2015 (42)
                Protokoły 2016 (44)
                Protokoły 2017 (43)
                Protokoły 2018 (41)
            Decyzje Zarządu (46)
            Uchwały Zarządu Powiatu (0)
                Uchwały 2014 (2)
                Uchwały 2015 (165)
                Uchwały 2016 (220)
                Uchwały 2017 (181)
                Uchwały 2018 (192)
            Skład Zarządu Powiatu (1)
            Informacje z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za dany kwartał (11)
        Kadencja 2018-2024 (0)
            Protokoły z posiedzeń (0)
                Protokoły 2018 (7)
                Protokoły 2019 (44)
                Protokoły 2020 (45)
                Protokoły 2021 (50)
                Protokoły 2022 (41)
                Protokoły 2023 (42)
                Protokoły 2024 (14)
            Decyzje Zarządu (5)
            Uchwały Zarzadu Powiatu (0)
                Uchwały 2018 (36)
                Uchwały 2019 (180)
                Uchwały 2020 (175)
                Uchwały 2021 (171)
                Uchwały 2022 (187)
                Uchwały 2023 (179)
                Uchwały 2024 (67)
            Skład Zarzadu Powiatu (1)
            Informacje z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za dany kwartał (16)
        Kadencja 2024-2029 (0)
            Protokoły z posiedzeń (0)
                Protokoły 2024 (1)
                Protokoły 2025 (0)
                Protokoły 2026 (0)
                Protokoły 2027 (0)
                Protokoły 2028 (0)
                Protokoły 2029 (0)
            Uchwały Zarządu Powiatu (0)
                Uchwały 2024 (5)
                Uchwały 2025 (0)
                Uchwały 2026 (0)
                Uchwały 2027 (0)
                Uchwały 2028 (0)
                Uchwały 2029 (0)
            Skład Zarządu Powiatu (1)
            Informacje z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za dany kwartał (1)
    Rada Powiatu (0)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Skład Rady Powiatu (1)
            Komisje (5)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły Komisji (21)
                Komisja ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły Komisji (39)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rodziny i Patologii (1)
                    Skład Komisji (0)
                    Protokoły Komisji (39)
                Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły Komisji (47)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Skład Komisji (1)
                    Protokoły Komisji (37)
            Zawiadomienia o sesjach Rady (17)
            Protokoły z sesji Rady (44)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2002 (29)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2003 (75)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2004 (80)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2005 (67)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2006 (76)
            Inne (0)
                Rozliczenie kosztów referendum (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Skład Rady Powiatu (1)
            Komisje (5)
                Komisja Rewizyjna (1)
                    Skład komisji (1)
                    Zawiadomienie o komisji (24)
                    Protokoły komisji (26)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny (1)
                    Skład komsji (1)
                    Zawiadomienie o komisji (33)
                    Protokoły komisji (36)
                Komisja ds.Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (1)
                    Skład komisji (1)
                    Zawiadomienie o komisji (36)
                    Protokoły komisji (40)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (1)
                    Skład komisji (1)
                    Zawiadomienie o komisji (35)
                    Protokoły komisji (38)
                Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego (1)
                    Skład komisji (1)
                    Zawiadomienie o komisji (34)
                    Protokoły komisji (38)
            Zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu (50)
            Protokoły z sesji Rady (50)
            Interpelacje i zapytania radnych (1)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2006 (15)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2007 (98)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2008 (56)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2009 (60)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2010 (60)
            Stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku (6)
            Inne (19)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Skład Rady Powiatu (1)
            Komisje (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (48)
                    Zawiadomienie o komisji (49)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (33)
                    Zawiadomienie o komisji (33)
                Komisja ds.Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (40)
                    Zawiadomienie o komisji (41)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (42)
                    Zawiadomienie o komisji (41)
                Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (40)
                    Zawiadomienie o komisji (41)
            Zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu (46)
            Protokoły z sesji Rady (46)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2010 (30)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2011 (75)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2012 (105)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2013 (79)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2014 (52)
            Stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku (7)
            Inne (20)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Skład Rady Powiatu (1)
            Komisje (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki,Rozwoju Rodziny (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (40)
                    Zawiadomienia na komisję (40)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (21)
                    Zawiadomienia na komisję (21)
                Komisja ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (40)
                    Zawiadomienia na komisję (40)
                Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (39)
                    Zawiadomienia na komisję (39)
                Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (43)
                    Zawiadomienia na komisję (42)
            Zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu (49)
            Protokoły z sesji Rady Powiatu (49)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2014 (30)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2015 (79)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2016 (69)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2017 (61)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2018 (75)
            Stanowiska Rady Powiatu (9)
            Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu (0)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2016 (0)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2017 (1)
                Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji (1)
            Inne (20)
        Kadencja 2018-2024 (0)
            Przewodniczacy Rady (1)
            Wiceprzewodniczacy Rady (1)
            Skład Rady Powiatu (1)
            Komisje (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny (0)
                    skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (59)
                    Zawiadomienie na komisję (62)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (62)
                    Zawiadomienie na komisję (68)
                Komisja Budżetu i Rolnictwa (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (57)
                    Zawiadomienie na komisję (60)
                Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (68)
                    Zawiadomienie na komisję (73)
                Komisja skarg, wniosków i petycji (0)
                    Skład komisji (1)
                    Protokoły komisji (75)
                    Zawiadomienie na komisję (78)
            Zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu (66)
            Protokoły z sesji Rady Powiatu (63)
            Transmisje obrad sesji (1)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2018 (33)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2019 (85)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2020 (71)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2021 (60)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2022 (54)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2023 (66)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2024 (28)
            Stanowiska Rady Powiatu (2)
            Oświadczenia majatkowe Rady Powiatu (0)
                Oświadczenia majatkowe na poczatek kadencji (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (1)
                Oświadczenia majatkowe za rok 2019 (1)
                Oświadczenia majatkowe za rok 2020 (1)
                Oświadczenia majatkowe za rok 2021 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2022 (1)
                Oświadczenia majątkowe za rok 2023 (0)
                Oświadczenia majatkowe na koniec kadencji (1)
            Klub Radnych (2)
            Inne (43)
            Interpelacje i zapytania (35)
            Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (34)
            Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2018 roku (1)
            Informacja o procedowaniu raportu o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2018r. (1)
            Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2019 roku (1)
            Informacja o procedowaniu raportu o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2019r. (1)
            Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2020 roku. (1)
            Informacja o procedowaniu raportu o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2020 r. (1)
            Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku. (1)
            Informacja o procedowaniu raportu o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2021 r. (1)
            Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2022rolu (1)
            Informacja o procedowaniu raportu o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2022 r. (1)
        Kadencja 2024-2029 (0)
            Przewodniczący Rady (0)
            Wiceprzewodniczący Rady (0)
            Skład Rady Powiatu (1)
            Komisje (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny (0)
                    Skład komisji (0)
                    Protokoły komisji (0)
                    Zawiadomienia na komisję (1)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    Skład komisji (0)
                    Protokoły komisji (0)
                    Zawiadomienia na komisję (1)
                Komisja Budżetu i Rolnictwa (0)
                    Skład komisji (0)
                    Protokoły komisji (0)
                    Zawiadomienia na komisję (0)
                Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska (0)
                    Skład komisji (0)
                    Protokoły komisji (0)
                    Zawiadomienia na komisję (1)
                Komisja skarg, wniosków i petycji (0)
                    Skład komisji (0)
                    Protokoły komisji (0)
                    Zawiadomienia na komisję (0)
            Zawiadomienia o sesjach Rady Powiatu (2)
            Protokoły z sesji Rady Powiatu (0)
            Transmisje obrad sesji (1)
            Uchwały Rady Powiatu (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2024 (20)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2025 (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2026 (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2027 (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2028 (0)
                Uchwały Rady Powiatu za rok 2029 (0)
            Stanowiska Rady Powiatu (0)
            Oświadczenia majątkowe Rady Powiatu (0)
                Oświadczenia majątkowe na początek kadencji (0)
            Klub radnych (0)
            Inne (0)
            Interpelacje i zapytania (0)
            Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (0)
            Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2023 roku. (0)
            Informacja o procedowaniu raportu o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2023 r. (0)
    Finanse Powiatu (138)

Starostwo Powiatowe
    Starosta (1)
        Zarządzenia Starosty (0)
            2007 (57)
            2008 (69)
            2009 (56)
            2010 (58)
            2011 (61)
            2012 (44)
            2013 (49)
            2014 (38)
            2015 (39)
            2016 (43)
            2017 (56)
            2018 (60)
            2019 (44)
            2020 (49)
            2021 (75)
            2022 (51)
            2023 (68)
            2024 (22)
    Wicestarosta (1)
    Członek Zarządu (1)
    Sekretarz (1)
    Skarbnik (2)
    Pracownicy Starostwa (0)
        Oświadczenia majątkowe (7)
        Regulamin Organizacyjny (4)
        Schemat organizacyjny (1)
        Statut Starostwa Powiattowego (1)
    Komisje (0)
        Komisja Bezpieczeństwa i Porządku (2)
        Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych (1)
        Powiatowa Rada Rynku Pracy (2)
    Nabór pracowników (4)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)

Prawo lokalne
    Statut powiatu kluczborskiego (3)
    Zbiór aktów prawa miejscowego (0)
        Uchwały Rady Powiatu w Kluczborku (0)
            2007 (15)
            2008 (7)
            2009 (8)
            2010 (9)
            2011 (6)
            2012 (10)
            2013 (11)
            2014 (8)
            2015 (10)
            2016 (7)
            2017 (5)
            2018 (16)
            2019 (18)
            2020 (9)
            2021 (7)
            2022 (12)
            2023 (6)
            2024 (1)
        Uchwały Zarządu Powiatu w Kluczborku (0)
            2007 (2)
            2008 (1)
            2009 (1)
            2010 (0)
            2011 (0)
            2012 (0)
            2013 (0)
            2014 (0)
            2015 (0)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (0)
            2019 (0)
            2020 (0)
        Zarządzenia Starosty Kluczborskiego (0)
            2007 (2)
            2008 (2)
            2009 (2)
            2010 (3)
            2011 (2)
            2012 (2)
            2013 (2)
            2014 (2)
            2015 (2)
            2016 (2)
            2017 (2)
            2018 (2)
            2019 (2)
            2020 (2)
            2021 (2)
            2022 (2)
            2023 (2)
            2024 (0)
    Inne (1)

Dostepność
    Plan dostępności (1)

Wybory Samorządowe
    2010 (0)
        Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego (2)
        Kalendarz Wyborczy (1)
        Stanowisko Komisarza Wyborczego w Opolu I (1)
        Informacje PKW (4)
        Wyjaśnienia PKW dotyczące kampanii wyborczej (1)
        Wyniki Wyborów Samorządowych 2010 (6)
    2014 (0)
        Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego (1)
        Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku (1)
        Kalendarz Wyborczy (1)
        Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Informacje PKW (5)
        Wyniki Wyborów Samorządowych 2014 (6)
    2018 (2)
        Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego (1)
        Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku (1)
        Informacje PKW (7)
        Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 (5)
    2024 (0)
        Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego (1)
        Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kluczborku (1)
        Kalendarz Wyborczy (1)
        Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Informacje PKW (5)
        Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu (1)
        Wyniki Wyborów Samorządowych 2024 (5)

Wydział Organizacyjny
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa (1)

Wydział Finansowy
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Kontrole Finansowe (0)
    Sprawozdania finansowe (34)

Wydział Edukacji i Sportu
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Ewidencja szkół i placówek (0)
        Szkoły i placówki publiczne (1)
        Szkoły i placówki niepubliczne (1)
    Oświata w Powiecie Kluczborskim (0)
        Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych (0)
            rok szkolny 2008-2009 (1)
            rok szkolny 2009-2010 (1)
            rok szkolny 2010-2011 (1)
            rok szkolny 2011-2012 (1)
            rok szkolny 2012-2013 (1)
            rok szkolny 2013-2014 (1)
            rok szkolny 2014-2015 (1)
            rok szkolny 2015-2016 (1)
            rok szkolny 2016-2017 (1)
            rok szkolny 2017-2018 (1)
            rok szkolny 2018-2019 (1)
            rok szkolny 2019-2020 (1)
            rok szkolny 2020-2021 (1)
            rok szkolny 2021-2022 (1)
            rok szkolny 2022-2023 (0)
        Dane o oświacie Powiatu Kluczborskiego (0)
    Sport (0)
        Koordynacja sportu szkolnego (1)
        Uczniowskie Kluby Sportowe (1)
        Kluby sportowe (1)
    Usługi świadczone w Wydziale (6)
    Dotacje dla szkół niepublicznych (0)
        rok 2017 (3)

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Kwalifikacja wojskowa (1)
    Stowarzyszenia (13)
    Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (0)
    Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (1)
    Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy (1)
    Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego (1)
    Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych (1)
    Promocja Zdrowia (0)
        Programy profilaktyczne (1)
    Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie (1)
    Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy (1)
    Komunikaty i ostrzeżenia PCZK (385)
    Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (1)

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie (12)
    Plany i programy (1)
    Sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza (0)
        Rok 2023 Sprawozdanie z POP (1)
        Rok 2024 Sprawozdanie z POP (0)
    Zawiadomienia i ogłoszenia (7)
        Informacje wynikające z art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach (1)
    Pozwolenia zintegrowane (3)
    Zgłoszenia/informacje instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne (102)

Wydział Budownictwa
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Podstawy prawne funkcjonowania (2)
    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw (1)
    Wykaz rozpatrywanych spraw (1)
    Zawiadomienia (1)
    Zgłoszenia z projektem budowlanym (1)

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Zadania z zakresu geodezji (0)
        gleboznawcza klasyfikacja gruntów (1)
        ochrona znaków geodezyjnyc, grawimetrycznychi magnetycznych (1)
        regulowanie stanu prawnego nieruchomości po pracach scaleniowo-wymiennych (1)
    Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków (0)
        Prowadzenie, udostępnianie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów (1)
        informacje, zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego i inne zaświadczeń zasobu geodezyjnego (1)
    Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (0)
        zgłoszenie pracy geodezyjnej i przyjęcie dokumentacji do zasobu (1)
        Udostępnianie materiałów i danych oraz wydawanie wyrysów / wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (1)
    Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (0)
        sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste - przetargi (1)
        aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (1)
        ustanowienie trwałego zarządu, aktualizacja opłaty rocznej i wygaśnięcie trwałego zarządu (1)
        przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1)
    Ochrona gruntów rolnych i leśnych (0)
        wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (1)
        rekultywacja gruntów (1)
    Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej (0)
        zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej (1)
    Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (1)
    Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe (18)

Wydział Komunikacji i Transportu
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa (1)
    Ośrodki Szkolenie Kierowców (6)
    Stacje Kontroli Pojazdów (1)
    Ogłoszenia (0)

Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
    Kadry (1)
    Kompetencje (1)
    Wykaz mienia powiatu kluczborskiego (1)
    Przetargi - zamówienia publiczne (31)
        Protokoły poprzetargowe (0)
        Platforma eZamawiający Powiatu Kluczborskiego (1)
    Sprzedaż nieruchomości (0)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Roczne Programy Współpracy (0)
            2019 (4)
            2020 (4)
            2021 (4)
            2022 (4)
            2023 (4)
            2024 (3)
        Otwarte konkursy ofert (0)
            Druki konkursowe (1)
            Konkurs - Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie (0)
                2018 (5)
                2019 (5)
                2020 (5)
                2021 (5)
                2022 (5)
                2023 (5)
                2024 (5)
            Konkursy - Pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna, porządek i bezpieczeństwo publiczne (0)
                Karta usług (1)
                2019 (6)
                2020 (6)
                2021 (6)
                2022 (16)
                2023 (15)
                2024 (15)
        Inicjatywa lokalna (1)
    Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego (0)
        Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2001-2015 (1)
        Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022 (3)
    Współpraca partnerska (0)
        Powiat Bad Duerkheim /Nadrenia-Palatynat - Niemcy/ (1)
        Powiat Brzeżany /województwo tarnopolskie - Ukraina/ (1)
        Hoszcza /Ukraina/ (1)
    Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu" (18)

Biuro Rady
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)

Zespół Radców Prawnych
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)

Rzecznik Konsumentów
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)
    Obowiązujące akty prawne (1)

Powiatowy Konserwator Zabytków
    kadry (1)
    Kompetencje (1)
    Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru (0)
    Obiekty objęte ochroną konserwatorską (1)
        Rejestr zabytków (1)
        Ewidencja zabytków (1)
    Formularze (1)
    Akty prawne dotyczące zabytków (1)
    Dotacje (0)
        Informacje (1)
        Formularze (5)
        2012/2013 (3)
        2013/2014 (5)
        2014/2015 (5)
        2015/2016 (3)
        2016/2017 (3)
        2017/2018 (3)
        2018/2019 (3)
        2019/2020 (1)
        2020/2021 (1)
        2021/2022 (3)
        2022/2023 (5)
        2023/2024 (3)

Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)

Audyt Wewnętrzny
    Plany audytów (4)
    Sprawozdania z wykonania planów audytu (4)

Samodzielne stanowisko ds kadr
    Kadry (1)
        kompetencje (1)
        Regulaminy (1)
    Kompetencje (0)

Rzecznik Prasowy
    Kadra (1)
    Kompetencje (0)

Zamówienia publiczne

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)

Kontrola Zarządcza
    Regulacje wewnętrzne (3)
    Sprawozdania i Kontrole (8)

Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
    kadra (1)
    Kompetencje (0)
    Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych (66)

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
    Kadra (1)
    Kompetencje (0)

Wydział Zarządzania Drogami
    Kadra (1)
    Kompetencje (1)

Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
    Sprawozdania finansowe (3)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
    Sprawozdania finansowe (2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij