Marta Zamorowska  - Kierownik Biura
           

           
           Anna Malejki                             - Inspektor
           Krzysztof Molski                        - Inspektor
           Mrugała-Konstanciuk Edyta   - Inspektor
           Bogdan Łatka                           - Inspektor  
           Piotr Nowak                              - Główny Specjalista 
           Jagoda Buła                             - Główny Specjalista 

           Edyta Szczepańska                   - Inspektor