Zarządzenie Nr OR.120.6.2021 Starosty Kluczborskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z  dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku.