Zarządzenie Nr OR.120.22.2022 Starosty Kluczborskiego z dnia 11 maja 2022 r.