"Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego" będący programem wieloletnim otrzymał w dniu 04.07.2011r. pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej