Wiosną 1999 roku Powiat Kluczborski nawiązał pierwsze kontakty partnerskie z przedstawicielami Powiatu Bad Dürkheim w Nadrenii-Palatynacie, które zaowocowały podpisaniem formalnego aktu partnerstwa 30 marca 2000 roku   na zamku Hambach.

obrazek


"...W celu zapewnienia pokoju na świecie nieodzownym staje się bliska współpraca wschodnich i zachodnich państw Europy. W przekonaniu, że na drodze ku trzeciemu tysiącleciu tylko nasze wspólne  dążenia zapewniają pokój i dobrobyt obywateli, demokratycznie wybrane przedstawicielstwa Powiatów:
KLUCZBORSKIEGO
i BAD DÜRKHEIM zawierają PARTNERSTWO.
...Oba powiaty chcą w ten sposób przyczynić się do pokojowego rozwoju Zjednoczonej Europy. Idea ta została zapoczątkowana już w 1832 roku podczas święta Hambach z udziałem Polaków i Niemców. Idziemy tym samym za przykładem Landu Nadrenii-Palatynatu i województwa opolskiego..."  /cytat z Aktu Partnerstwa/