Uzgadnianie  dokumentacji w zakresie urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej

Symbol :   GG-PODGiK.6630…

 

Wydział : Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

                  - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Podstawa prawna :

-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r.   w sprawie   

   powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT,


Wymagane dokumenty i pliki:

-  wniosek  o zwołanie narady koordynacyjnej

-  min. 2 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu opracowanego na aktualnej mapie do celów
   projektowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem mapy,

-  plik PDF odzwierciedlający przedkładany egzemplarz projektu, który należy przekazać na maila:
  
zud@powiatkluczborski.pl,

-  plik DXF z opracowanym samym projektem w obowiązującym układzie współrzędnych (2000_18), który
   również należy przekazać na maila:
zud@powiatkluczborski.pl

 

Kompletną dokumentację w wersji papierowej należy składać:

w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kluczborku,

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

 

W związku z wdrożeniem eUsług z wykorzystaniem aplikacji i.Projektant lub i.Wniosek możliwe jest 

elektroniczne złożenie wniosku o zwołanie narady koordynacyjnej. W tym celu należy utworzyć konto

 w Centrum Usług Wspólnych dostępne pod adresem https://cuw.mapy.opolskie.pl

 

 

Opłaty :

- podania i załączniki - bez opłaty skarbowej

- opłata za zorganizowanie narady koordynacyjnej - Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo

   geodezyjne i kartograficzne


Termin zwołania narady :

Do 14 dni od przedłożenia wniosku

 

Jednostka prowadząca sprawę :
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 077 4110144, pokój 015
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Tryb odwoławczy :
Od sporządzonego protokołu nie przysługuje tryb odwoławczy

Uwagi :

Załączone dokumenty:

Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej – załącznik do pobrania: plik.doc, plik.pdf

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych – załącznik do pobrania: plik.pdf

Wniosek o zawarcie umowy w aplikacji i.Projektant - załącznik do pobrania: plik.pdf, plik.doc

Umowa do aplikacji i.Projektant - załącznik do pobrania: plik.pdf, plik.doc

 

Informacje dot. wniosków o zwołanie narady kooordynacyjneej