Instrukcja obsługi BIP

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny mający na celu powszechne udostępnianie informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - Dz. U. Nr 10 poz. 68 z dnia 22 stycznia 2007 r.).

 

Strona główna zawiera herb powiatu kluczborskiego, dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Kluczborku, NIP, REGON, numery telefonów i faksu, informacje dotyczące godzin pracy Starostwa oraz link do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP).

 

Zakres publikowanych informacji prezentuje menu po lewej stronie.

 

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje (kategorie). Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu. Większość stron z poszczególnych kategoriach zawiera załączniki, które można pobrać lub przejrzeć za pomocą edytora tekstów WORD lub Acrobat Reader.

 

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

W dolnej części paska menu znajduje się dział Informacje, który podzielony jest na trzy kategorie:

 

  • Instrukcja obsługi.
  • Nieopublikowane w BIP

Zawiera informacje oraz wniosek dla klientów którzy chcieli by zapoznać się z informacją publiczną, która nie została opublikowana na stronie BIP.

  • Redakcja.

Zawiera dane teleadresowe administratora BIP oraz informatyka.

 

Mamy nadzieje że informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowe w Kluczborku w pełni zaspokoją państwa oczekiwania. W razie pytań prosimy o kontakt z administratorem BIP.