Barcz  Norbert                          Naczelnik Wydziału
      

      Ciołek-Papenfuhs Izabela              Specjalista
      Czerkas-Chuchrowska Jadwiga      Inspektor
      Głuch Marek                                Inspektor

      Jakubczak Ilona                           Inspektor
      Kureczko Kornelia                       Inspektor
      Myron Krzysztof                           Specjalista
      Niksdorf Sabina                            Inspektor
      Rakoczy Tomasz                         Podinspektor
      Szmigiel Małgorzata                     Inspektor

      Kobyłka Krzysztof                        Inspektor

      Libera Małgorzata                        Pomoc administarcyjna