Steciak Danuta                             Naczelnik Wydziału

      Banaszak-Zawadzka Katarzyna      Inspektor
      Rzepkowska Teresa                       Inspektor
      Stanoszek Brygida                         Inspektor
     
Katarzyna Księżarek                      Pomoc administracyjna