Gajek Rafał                    Naczelnik Wydziału
    

 
     Ambrozy Urszula               Inspektor
     Błaszczuk Beata                Inspektor
     Kołodziejczyk Bożena       Inspektor
     Kuźnik Ewa                        Inspektor
     Kwiatkowska Beata          Inspektor

     Sroka Dorota                     Inspektor

     Urgacz Katarzyna          Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami;
Geolog Powiatowy
     Waloszczyk Alicja             Inspektor

     Rawska Dorota               Podinspektor
    

                 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i  Kartograficznej
                                                         
      Ireneusz Sendal
            Kierownik   
   
     Janowska Dorota            Starszy Geodeta 
 
     Królikowski Kamil           Starszy Geodeta      
     Fojtar Rafał                    Starszy Geodeta
     Morawiec Paweł             Starszy Geodeta

     Krowicka Małgorzata       Starszy Geodeta
     
Knapa-Zamiara Dorota     Starszy Geodeta   

     Sygut Czesław                        Starszy Geodeta