Gajek Rafał                    Naczelnik Wydziału
    

 
     Ambrozy Urszula               Inspektor
   
 Janowska Dorota               Inspektor
     Kołodziejczyk Bożena       Inspektor
     Kuźnik Ewa                        Inspektor
     Kwiatkowska Beata          Inspektor

     Sroka Dorota                     Inspektor

     Urgacz Katarzyna          Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami;
Geolog Powiatowy
     Waloszczyk Alicja             Inspektor

     Rawska Dorota               Inspektor    

     Królikowska Malwina      Inspektor

                 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i  Kartograficznej
                                                         
      Ireneusz Sendal
            Kierownik   

     Królikowski Kamil           Starszy Geodeta      
     Fojtar Rafał                    Starszy Geodeta
     Morawiec Paweł             Starszy Geodeta
     

      Krowicka Małgorzata       Starszy Geodeta
     
Knapa-Zamiara Dorota     Starszy Geodeta   

     Sygut Czesław                        Starszy Geodeta

       Fuks Anna                              Geodeta